Wyszukaj

d Szkolenie PowerPoint
  SZKOLENIA  
   
 

Strona główna działu

Nowość
Akademia Mistrza Pamięci

Nowość
Można inaczej

Nowość
Express - ja

Nowość
"W zgodzie ze sobą i z Tobą" - prawa człowieka

Nowość
Autoprezentacja

Profilaktyka zachowań agresywnych

Integracja zespołu klasowego

Profilaktyka psychomanipulacji

Profilaktyka uzależnień

Techniki skutecznego uczenia się i nauczania

Sztuka skutecznej prezentacji i perswazji w pracy nauczyciela

Jak rozpoznać i wspomagać ucznia z ADHD

Sztuka motywacji i efektywnego planowania

Strategie rozwiązywania konfliktów

Strategie radzenia sobie ze stresem

Skuteczna komunikacja interpersonalna, słucham i widzę

Nieśmiałość i impulsywność, niedoceniane źródła szkolnych porażek

Dysleksja, niezamierzone niepowodzenia i trudności

Znaczenie i wzmacnianie tolerancji na odmienność

Umiejętność asertywnego wyrażania myśli i uczuć , siła samooceny

Jak nie ulec wypaleniu zawodowemu

Warsztaty twórczego myślenia

 
     

Żywa iskra
Jak rozpoznać i wspomagać ucznia z ADHD


PROGRAM:
 • Problematyka ADHD - ( podłoże, objawy, przebieg, skutki ) - mini wykład
 • Biologiczne i psychologiczne podstawy występowania nadpobudliwości psychoruchowej
 • Objawy osiowe
 • Metody postępowania z dzieckiem nadpobudliwym, co może zrobić nauczyciel, co może zrobić dom
 • ADHD a agresja
 • Dobra komunikacja ustalanie reguł
 • Przywileje i konsekwencje
 • Tworzenie obrazu siebie i znaczenie samooceny w problemie
 • Sposoby poszukiwania form pomocy i instytucji, leczenie
 • Metody terapeutyczne
Ruch rozwijający W. Sherborne
Metoda integracji sensorycznej
Metoda aktywności Knilla
Formy relaksacyjne
Pochwały terapeutyczne
Gry i zabawy - ich kierunek
 • Zrozumienie swoich wewnętrznych procesów wyznaczających jakość kontaktów z innymi ludźmi. Opór przed zmianami
 • Skutki niewłaściwego prowadzenia i wychowywania dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 • "Okulary na ADHD" czyli specyficzne radzenie sobie z objawami

Szkolenie z problematyki adhd kierowane jest do grup rad pedagogicznych oraz rodziców.

Merkury Consulting kontakt@merkuryconsulting.pl kom. 792 029 237, tel/fax. (042) 716 35 07
design/obsługa IT: dkondaszewski.pl | Mapa strony | Kontakt

dkondaszewski.pl